Kỳ 1: Đi tìm “người rừng” trên đỉnh Hoàng Liên Sơn | Cuộc đời huyền thoại của “người rừng” trên đỉnh Fan

Posted by on Feb 17, 2017 in PHÓNG SỰ NGƯỜI RỪNG, SLIDE ẢNH | 0 comments

Kỳ 1: Đi tìm “người rừng” trên đỉnh Hoàng Liên Sơn | Cuộc đời huyền thoại của “người rừng” trên đỉnh Fan

– Mấy năm nay, trong hàng chục chuyến đi rừng của phóng viên Phạm Ngọc Dương, xuất hiện hình ảnh của “người rừng” Trần Ngọc Lâm. Ông Lâm như người dẫn đường trong các chuyến khám phá thú vị.

Read More

Kỳ 2: Đi làm để chết | ‘Người rừng’ đỉnh Fansipan đánh bại ung thư thế nào?

Posted by on Feb 17, 2017 in PHÓNG SỰ NGƯỜI RỪNG | 0 comments

Kỳ 2: Đi làm để chết | ‘Người rừng’ đỉnh Fansipan đánh bại ung thư thế nào?

Read More

Kỳ 3: Cuộc chiến ngoài biên ải | ‘Người rừng’ ung thư tay không hạ 4 giang hồ biên ải

Posted by on Feb 17, 2017 in PHÓNG SỰ NGƯỜI RỪNG | 0 comments

Kỳ 3: Cuộc chiến ngoài biên ải | ‘Người rừng’ ung thư tay không hạ 4 giang hồ biên ải

Read More

Kỳ 4: Duyên kỳ ngộ ở Tây Tạng | ‘Người rừng’ và bí ẩn thiền sư gầy còm có cái đầu thép

Posted by on Feb 17, 2017 in PHÓNG SỰ NGƯỜI RỪNG | 0 comments

Kỳ 4: Duyên kỳ ngộ ở Tây Tạng | ‘Người rừng’ và bí ẩn thiền sư gầy còm có cái đầu thép

Read More

Kỳ 5: Học bài thuốc quý | Thoát khỏi “tử thần ung thư” nhờ kỳ duyên ở Tây Tạng

Posted by on Feb 17, 2017 in PHÓNG SỰ NGƯỜI RỪNG | 0 comments

Kỳ 5: Học bài thuốc quý | Thoát khỏi “tử thần ung thư” nhờ kỳ duyên ở Tây Tạng

Read More

Kỳ 6: Vào rừng để chết | Hành trình bò lên đỉnh Fansipan để chết

Posted by on Feb 17, 2017 in PHÓNG SỰ NGƯỜI RỪNG | 0 comments

Kỳ 6: Vào rừng để chết | Hành trình bò lên đỉnh Fansipan để chết

Read More

Kỳ 7: Sống cùng thú hoang | ‘Người rừng’ ung thư sống cùng khỉ, gấu trên đỉnh Fan

Posted by on Feb 17, 2017 in PHÓNG SỰ NGƯỜI RỪNG | 0 comments

Kỳ 7: Sống cùng thú hoang |  ‘Người rừng’ ung thư sống cùng khỉ, gấu trên đỉnh Fan

Read More

Kỳ 8: Người mở đường lên Fansipan | Sự thật về người mở đường lên “nóc nhà Đông Dương”

Posted by on Feb 17, 2017 in PHÓNG SỰ NGƯỜI RỪNG | 0 comments

Kỳ 8: Người mở đường lên Fansipan | Sự thật về người mở đường lên “nóc nhà Đông Dương”

Read More

Kỳ 9: “Thần dược” cỏ nhung | Giải mã bí ẩn loài cỏ trị giá 100 triệu đồng/kg ở Sapa

Posted by on Feb 17, 2017 in PHÓNG SỰ NGƯỜI RỪNG | 0 comments

Kỳ 9: “Thần dược” cỏ nhung | Giải mã bí ẩn loài cỏ trị giá 100 triệu đồng/kg ở Sapa

Read More

Kỳ 10: “Vàng ròng” trong đại ngàn Hoàng Liên – Những thứ đắt như vàng ròng trong đại ngàn Hoàng Liên

Posted by on Feb 17, 2017 in PHÓNG SỰ NGƯỜI RỪNG | 0 comments

Kỳ 10: “Vàng ròng” trong đại ngàn Hoàng Liên – Những thứ đắt như vàng ròng trong đại ngàn Hoàng Liên

Read More

Kỳ 11: Trồng thuốc để bảo tồn – Bí mật trồng thần dược khắp núi cao, rừng thẳm

Posted by on Feb 17, 2017 in PHÓNG SỰ NGƯỜI RỪNG | 0 comments

Kỳ 11: Trồng thuốc để bảo tồn – Bí mật trồng thần dược khắp núi cao, rừng thẳm

Read More